Pagina 1 din 1

Lichidarea terenului contaminat cu pesticide

MesajScris: 12 Feb 2016 19:46
de 911
În contextul consultării publice privind Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea „Lichidarea terenului contaminat cu pesticide din grupul POP’s în comuna Țareuca raionul Rezinaˮ, Primăria Țareuca împreună cu AO „Concordia” demarează procesul de consultare. Lichidarea terenului contaminat cu pesticide din grupul POPs este o activitate deosebit de importantă care va avea ca efect eliminarea unei puternice surse de poluare a aerului și apelor, prin aceasta contribuind la îmbunătățirea sănătății populației. Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot examina mai jos cererea și conținutul proiectului. Totodată aceste materiale pot fi examinate pe suport de hârtie la sediul Consiliului Raional Rezina și la Primăria comunei Țareuca. Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor pot fi transmise în scris la sediul Primăriei comunei Țareuca, la adresa electronică cojocarumaria@mail.ru sau mai jos până la data de 01 martie 2016.